Generellt fiskeförbud i Älvdalen råder i olika fiskevatten 2020

Generellt fiskeförbud i Älvdalen råder i olika fiskevatten 2020


Fiskeförbud i Älvdalen. I nedan uppräknade sjöar och tjärnar inom Älvdalens fiskevårdsområdefrån och med den 25 september till och med
den 30 november 2020 på grund av höstplantering av fisk.

Ingeborgstjärn, Havtjärn, Stora Knäsjön och Lilla Knäsjön, Kråkbodtjärn,
Lilla Blästtjärn, Brynåstjärn, Djustjärn, Märråtjärn, Lomtjärnarna, Tangeråstjärn, Svartgessi, Toraldtjärn, Lomtjärnarna, Lövtjärn,Digerbergstjärn, Rotsjön, Långtjärn, Abbortjärn.

Övriga Sjöar och Tjärnar är öppna under planteringstiden. Allmänheten uppmanas att respektera gällande fiskeförbud