Fiske i Österdalälven

Fiske i Österdalälven. Österdalälven rinner fram i en kraftfullt markerad dalgång med omgivande berg uppemot 250 m högre än älven. På höjden ovanför ligger Åsens samhälle. Topografin är inte lika markant längre nedströms.Österdalälven har på denna sträcka stora värden för friluftslivet. Det gäller främst genom möjligheten till ett högklassigt strömfiske efter harr och öring samt ett lättpaddlat kanotvatten. Men även om man varken vill fiska eller paddla är området vackert att bara uppleva med dess ståtliga utsikter.

Här finns mycket fisk så som öring och harr, flugfiske är mycket populärt som utövas av många i Österdalälven. Spinnfiske i Österdalälven blir mer populärt fort och fångsterna väldigt bra, öringar som väger över 4 kilo fångas på vissa sträckor i älven