Älvdalens porfyrverk, numera benämnt Gamla porfyrverket, var en stenindustri vid byn Näset.

Älvdalens Porfyrverk. Porfyr har människorna i Älvdalen arbetat med sedan 1788. I Västäng har många fina föremål tagits fram sedan maskinerna togs i bruk 1890. Nya Porfyrverket visar de original maskiner som används när bl.a. porfyrsmycken togs fram. Älvdalens porfyrverk, numera benämnt Gamla porfyrverket, var en stenindustri vid byn Näset i Älvdalens kommun.. På fabriksområdet vid byn Näset norr om Älvdalen fanns vid sekelskiftet 1700/1800 25 byggnader: vattendrivna kvarnar, hackstugor, smedjor och flera bostadshus. den största var slipverket i fyra våningar. I början av 1800-talet var 75 personer anställda vid porfyrverket. Arbetet var tidsödande: att såga upp ett 60 centimeter tjockt block till bordsskivor kunde ta upp till ett år. En cýlindrisk smörask med lock krävde sex tolvtimmars arbetspass. Den dominerande delen av försäljningen var praktpjäser till det svenska kungahuset.

Porfyrverket såldes av Oscar I 1857 till affärsmannen Gideon Arborelius (död 1866). Det ödelades 1867 av en eldsvåda, i vilken tre av de fyra sliphusen brann ned, och verket lades slutligen ned 1885. Maskiner, som inte hade förstörts, köptes in av andra företagare. År 1897 startade Frost Anders Andersson Älvdalens Nya Porfyrverk i Västäng i Älvdalen med inköpt utrustning från Gamla Porfyrverket.

Monumentalverk

Texten är tagen ifrån Wikipedia

.