Rot skans

Rotskans är en befästningsanläggning uppförd år 1677 under Karl XI:s regeringstid till skydd mot överfall från Norge, som då lydde under Dansk värjo. Från befästningen finns idag vallarna och brunnen kvar. Expeditionen är öppen året runt. Under sommaren håller kaffeserveringen öppen i slöjdstugan samt försäljning av souvernirer och böcker. Sommartid kan besökarna gå runt i anläggningen på egen hand. Guidning bokas i förväg.

Idag är skansen ett hembygdsmuseum med ett flertal gamla byggnader och många föremål från förr. Museet sköts av Elfdalens Hembygdsförening.